Kancelaria Biegłego Rewidenta

dr Ernest Podgórski

Audyt Funduszy Unijnych i Dotacji

Audyt Funduszy Unijnych i Dotacji

Nasza firma jest właściwym podmiotem dla przeprowadzenia audytu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z dotacji krajowych.

Zajmujemy się przeprowadzaniem audytów projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych, Inicjatyw Wspólnotowych, Programów Ramowych (FP7, H2020), Programów Współpracy Transgranicznej.

Doświadczenie zdobyte przez Ernesta Podgórskiego podczas wykonywania ponad 1500 takich audytów daje gwarancję profesjonalnego wykonania usługi