Kancelaria Biegłego Rewidenta

dr Ernest Podgórski

Doradztwo i usługi rachunkowe

Doradztwo i usługi rachunkowe

Nasza oferta obejmuje również świadczenie następujących usług rachunkowych i doradczych

Usługi rachunkowe:

 • sporządzanie raportów i analiz dla zarządu,
 • sporządzanie raportów konsolidacyjnych oraz okresowych raportów grupowych zgodnie ze standardami Klienta,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości oraz MSSF,
 • pomoc w przypadku przeprowadzania kontroli podatkowych i audytu,
 • usługi w zakresie organizacji działu księgowości, w tym wsparcie w przypadku przejmowania księgowości z firmy zewnętrznej do własnego działu księgowości,
 • projektowanie i wdrożenie efektywnego systemu przepływu informacji, dokumentów finansowych oraz systemu kontroli finansowej,
 • wdrożenie systemu rachunkowości zarządczej i budżetowania,
 • pomoc przy wyborze i wdrożeniu systemu księgowego

Doradztwo podatkowe:

 • zarządzanie ryzykiem związanym z cenami transferowymi,
 • zarządzanie ryzykiem podatkowym,
 • audyt podatkowy, analizy i opinie podatkowe,
 • doradztwo podatkowe w zakresie specyficznych transakcji

Doradztwo finansowe:

 • wycena przedsiębiorstw,
 • analizy due dilligence,
 • wsparcie w pozyskiwaniu kapitału dłużnego,
 • o restrukturyzacja finansowa