Kancelaria Biegłego Rewidenta

dr Ernest Podgórski

Audyt podatkowy

Audyt podatkowy

Audyt podatkowy ma na celu wskazanie zagrożeń i obszarów ryzyka w zakresie podatków. Pozwala ona na identyfikację możliwych oszczędności podatkowych oraz wyznaczenie kierunków polityki podatkowej jednostki.

Przeprowadzenie audytu podatkowego polega na badaniu prawidłowości ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania oraz prawidłowości klasyfikacji zdarzeń gospodarczych w aspekcie przepisów podatkowych.